FANDOM


Additional Buildcraft Objects (ABO) dodaje po prostu więcej rur do znanej i lubianej modyfikcaji Buildcraft. Mod został stworzony przez Flow'a 86.


Link do moda : TU

Link do anglojęzycznej wiki : TU

Valve Pipe

Rura ta pozwala na wyciąganie cieczy z tanka (tak jak wooden fluid pipe) bez silnika, przy pomocy sygnału redstone.

  • Crafting 
Aaa


Golden Iron Fluid Pipe

Rurka ta działa jak normalny Iron Fluid Pipe i Gold Fluid Pipe w jednym. Pozwala na przyspieszanie i zmienianie kierunku przepływu cieczy.

  • Crafting
V


Balancing Fluid Pipe

Rura ta służy do ujednolicania pozomu cieczy w tankach (działa tylko na tankach z BC).

  • Crafting
2


Distribution Fluid Pipe

Działa jak Diamond Transport Pipe tyle że do cieczy. Rozdziela przepływ cieczy w różnym kierunku.

  • Crafting
Ds


Robin Pipe Transport Pipe

Rurka rozsyła itemy w kazdym kierunku po taką samo ich ilość np. 1 w lewo 1 w prawo.

  • Crafting
Fgf


Compactor Transport Pipe

Jest to żadko urzywana rurka jednakże urzyteczna. Gdy jest postawina i działa na nią sygnał redstone spowalnia przepływ itemów przez rury, natomiast gdy sygnał redston jest włączony spowalnia ich przechodzenie po rurach.

  • ​Crafting
G
Insertion Transport Pipe

Jeśli jest podłączona do skrzyni/beczki po ich przepełnieniu item nie wypada lecz stara się trafić do innego najblizszego buferu.

  • Crafting
Gfg