FANDOM


Bit API służy do manipulowania liczbami za pomocą bitowyvh operacji binarnych.


Bit (API)
Funkcja Zwracana Warość Opis
bit.blshift(numer n,numer bits) numer wartość Przesuwa numer w lewo o określoną liczbę bitów
bit.brshift(numer n, numerr bits) numer wartość

Przesuwa arytmetycznie w prawo o określoną

liczbę bitów

bit.blogic_rshift(numer n, numer bits) numer wartość
bit.bxor(numer m, numer n) numer wartość
bit.bor(numer m, numer n) numer wartość
bit.band(numer m, numer n) numer wartość
bit.bnot(numer n) numer wartość