FANDOM


Colors APi służu do manipulowania kolorami. Przydatne przy Kablach RedNet z MineFactory Reloaded, lub przy zaawansowanych komputerach lub zaawansowanych monitorach.


Colors (API)
Funkcja Zwracana wartości Opis
colors.combine(numer koloru1, numer koloru2,...)  numer wartość Łączenie jeden i więcej kolorów w długi ciąg
colors.subtract(kolor, numer koloru1, numer koloru2,...) numer wartość Usuwa jeden i więcej kolorów z wcześniejszego zestawu kolorów

color.test(kolor, numer koloru)

wartość logiczna(boolean)

Sprawdza czy kolor jest zawarty w tablicy kolorów (colors)

Przykłądy:Edytuj

print(colors.white + colors.white)

program zwróci wartość 2 przypisaną do koloru pomarańczowego

print(colors.combine(colors.white + colors.white))

program zwróci wartość 1 przypisaną do koloru białego

Kolory
Kolory Dziesiętni Szesnastkowo Dwójkowo Numer
colors.white 1 0x1 0000000000000001 0
colors.orange 2 0x2 0000000000000010 1
colors.magenta 4 0x4 0000000000000100 2
colors.lightBlue 8 0x8 0000000000001000 3
colors.yellow 16 0x10 0000000000010000 4
colors.lime 32 0x20 0000000000100000 5
colors.pink 64 0x40 0000000001000000 6
colors.gray 128 0x80 0000000010000000 7
colors.lightGray 256 0x100 0000000100000000 8
colors.cyan 512 0x200 0000001000000000 9
colors.purple 1024 0x400 0000010000000000 a
colors.blue 2048 0x800 0000100000000000 b
colors.brown 4096 0x1000 0001000000000000 c
colors.green 8192 0x2000 0010000000000000 d
colors.red 16384 0x4000 0100000000000000 e
colors.black 32768 0x8000 1000000000000000 f