FANDOM


Disk API pozwala na połączenie komputera z Napędem. Disk (API)
Funkcja Zwracana wartość Opis
disk.isPresent("strona") wartość logiczna present Sprawdza czy jest dysk w napędzie
disk.hasData("strona") wartość logiczna hasdata Sprawdza czy dyskietka jest w napędzie
disk.getMountPath("strona") napis / nil  Zwraca nazwę katalogu, w którym można uzyskać dostęp do zawartości dyskietki
disk.setLabel("strona") nil Nadaje nazwe dyskietce
disk.getLabel("strona") napis / nil label Sprawdza nazwe dyskietki
disk.getID("strona") numer / nil id Sprawdza numer id dyskietki
disk.hasAudio("strona") wartość logiczna hasaudio sprawdza czy dysk muzyczny jest w napędzie
disk.getAudioTitle("strona") napis / nil tytuł Sprawdza nazwe pliku muzycznego
disk.playAudio("strona") nil Uruchamia muzykę z dysku
disk.stopAudio("strona") nil Zastrzymuje muzykę
disk.eject("strona") nil Wyrzyca z napędu dysk